HARMONOGRAM DNE
 

  • V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily
    na každou z nich.
  • Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce, …) a podobně.
  • Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety. O těchto aktivitách budou rodiče seznámeni vždy
    v dostatečném předstihu.

 

07:00 - 09:00 příchod dětí; snídaně; dopolední rozcvičení a pohybové hry;
ranní kruh
09:00 - 09:30 hygiena; dopolední svačina
09:30 - 10:30 kreativní a smyslové hry; tvoření na dané téma
(kreslení, modelování, tvoření,...)
10:30 - 11:30 venkovní aktivity
11:30 - 12:00

hygiena; příprava na oběd (osvojení samostatnosti dětí: připravit
si příbor, ubrousek, nachystat pití,…)

12:00 - 12:30 oběd
12.30 - 14:00

hygiena - čištěni zubů; odpočinek; starší děti – plnění pracovních
listů a náročnější kreativní tvorba

14:00 - 16:00 odpolední svačina; klidové aktivity; výtvarné a pracovní činnosti
16:30 - 17:00 Tématické hry; zpívání; tanečky; odchod dětí


 Všechny činnosti jsou přizpůsobeny individuálním a věkovým možnostem dětí !