PŘEDŠKOLÁKŮV ROK 2018/2019


1. Zápis k předškolnímu vzdělávání

Vzhledem k tomu, že Soukromá školka Sluníčko není vedená v rejstříku škol nebo je zákonnou povinností
rodiče v rámci povinného předškolního roku dítě zapsat do některé státní MŠ, která je vedená v rejstříku škol.
Jedině v takové státní MŠ je možné absolvovat povinné předškolní vzdělávání a to formou „Individuálního vzdělávání“.

Termíny zápisů jsou dány ve školním roce 2018/2019 nově zákonem (561/2014 Sb.) v rozmezí 2. - 16. května.
Termín a místo zápisu stanoví ředitel státní MŠ.

Zápis do MŠ můžete absolvovat bez přítomnosti dítěte.

 

2. Vyřízení Individuálního vzdělávání:

V případě zájmu o „Individuální vzdělání“, tedy o pokračování v docházce do Soukromé školky Sluníčko
v rámci povinného předškolního vzdělávání podáte ve státní MŠ pouze „Oznámení o Individuálním vzdělávání“
již při zápisu. Oznámení má zákonem dané náležitosti, ale forma může být různá. 

Ředitel státní MŠ Vám doporučí oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Státní MŠ určí způsob a termíny ověření, tak aby se první
ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Rodič dítěte, které je individuálně
vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

3. Vzdělání v Soukromé školce Sluníčko:

Soukromá školka Sluníčko má vypracovaný vzdělávací plán, který vychází z aktuálního Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání MŠMT. Tento vypracovaný plán obdrží rodič na začátku školního roku, tedy 3.9.2018.

 


Veškeré náležitosti budeme řešit individuálně s každým rodičem předškoláka.