O NÁS

 

Jsme školka s přátelskou rodinnou atmosférou a s celoročním provozem pro děti ve věku od 2 do 6 let s celkovou kapacitou 12 dětí. Nabízíme různé možnosti docházky Vašich dětiček k nám do školky.
 

Pro děti máme připravené moderně zrekonstruované a podnětně zařízené prostory, které zahrnují hernu / denní místnost s prostorem na stolování a kreativní činnosti, dětskou ložnici, prostorné sociální zařízení splňující všechny hygienické normy a prostornou šatnu.

 

 

Dětská Sluníčko Dobříš z.s., je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014265.

Dětská Sluníčko Dobříš z.s. získala finanční prostředky na provoz z ESF, Operační program zaměstnajnost a od 1. 12. 2019  snižuje školkovné.

Období realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat služby Soukromé školky Sluníčko. 

 

Soukromá školka Sluníčko Dobříš, byla finančně podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002161.

Soukromá školka Sluníčko získala finanční prostředky na provoz z ESF, Operační program zaměstnajnost a od 1. 6. 2016  snižuje školné na pravidelnou i příležitostnou docházku!

Období realizace: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat služby Soukromé školky Sluníčko. 

 

Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální, psychické a fyzické dle individuálních schopností a možností. Naším cílem je vytvářet dětem takové prostředí, ve kterém se cítí dobře.

Ven s dětmi chodíme pravidelně na hřiště v těsné blízkosti školky.

V rámci denního programu jsou pro naše školkové dětičky připraveny spousty krásných akcí úzce propojených tematicky s naším vzdělávacím programem.
 

Těšíme se na setkání s Vámi !

Soukromá školka Sluníčko Dobříš, byla finančně podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002161.

Soukromá školka Sluníčko získala finanční prostředky na provoz z ESF, Operační program zaměstnajnost a od 1. 6. 2016  snižuje školné na pravidelnou i příležitostnou docházku!

Období realizace: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat služby Soukromé školky Sluníčko.