ESF ČR - OPZ


Vážení rodiče,
s velkou radostí Vám oznamujeme, že na základě získané dotace z EU fondů z Operačního programu Zaměstnanost, snižujeme od 1. června 2016 školkovné na všechny typy docházek !!!
Dotací jsme se rozhodli nejen snížit školkovné, ale i obohatit prostředí, ve kterém Vaše děti tráví podstatnou část dne, zajistit dostatek kvalifikovaného stálého personálu !!!

 

Základní údaje:

  • Adresa: Nová 257, 26301, Dobříš
  • Kapacita: 12 míst
  • Provozní doba: 06:00 – 18:00 hod

 

Soukromá školka Sluníčko získala finanční prostředky na provoz z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost a od 1.6.2016  snižuje školné na pravidelnou i příležitostnou docházku!

Období realizace: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018

Cílem projektu je pomoci rodičům, především matkám, malých dětí při jejich opětovném uplatnění na trhu práce a dětem umožnit přirozený vývoj v sociální skupině svých vrstevníků. Smyslem realizace projektu je rozšířit okruh rodičů, kteří mohou využívat našich služeb.