Naše projekty

 

PROJEKT: MEDVÍDEK NIVEA

www.nivea.cz/medvidek

Již 11 let se setkávají děti ve více než 200 vybraných mateřských školách v Integračním vzdělávacím programu Medvídek NIVEA se sympatickým malým kamarádem. Přichází, aby je přirozeně a s humorem učil hrát si, řešit zábavné úkoly, udělat si něco pěkného a umět se mezi sebou domlouvat. 
Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu. Je určen především dětem předškolního věku, dětem s odloženou školní docházkou a specifickými vzdělávacími potřebami (např. odlišnosti v sociokulturním zázemí, potíže s jazykem, lehké vývojové opoždění nebo fyzický hendikep). Pomáhá předškolákům ve zvládnutí adaptačního procesu před vstupem do první třídy a zaměřuje se přitom na rozvoj nejen individuálních schopností dítěte, ale rozvíjí též jeho činnost v kolektivu, rodině a podporuje volnočasové aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT: RECYKLOHRANÍ

www.recyklohrani.cz

Naše školka se zapojila do projektu "recyklohraní". Děti řeší úkoly týkající se odpadkové problematiky, dále sbíráme elektrobaterie a elektrozařízení do připravených nádob.  Za správně vyřešené úkoly získáváme body, za které obdržíme zajímavé odměny. Recyklohraní zprostředkovává dětem osobní zkušenost s možností zpětného odběru surovin  a odpadů. Můžete nám pomoci sbírát body pro děti.

Sbíráme:

1) POUŽITÉ BATERIE (z foťáků, mobilů, hodin,...)
2) DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ (nefunkční fény, kalkulačky, telefony, elektrické hračky,...)
3) CARTRIDGE, TONERY

 

 

PROJEKT: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

www.celeceskoctedetem.cz

Naše školka se zapojila do celorepublikového projektu "Celé Česko čte dětem". Chceme tímto u dětí rozvíjet čtenářskou gramotnost a podpořit rodičovskou veřejnost k pravidelnému čtení dětem. Čtení ve školce bude probíhat 1x týdně.

logo projektu